[HƯỚNG DẪN] Cách Đếm Số Lượng Trong Excel Nhanh Và Chuẩn Nhất

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel ra sao? Hàm COUNTIF trong Excel cho phép bạn đếm số lần xuất hiện của các giá trị cụ thể trong một phạm vi dữ liệu. Với hàm này, bạn có thể đếm số lượng giá trị số, văn bản hoặc ngày tháng, tương ứng với điều kiện được chỉ định.

Hàm COUNTIF có thể được sử dụng để tạo báo cáo hoặc biểu đồ thống kê dữ liệu, giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

Để hiểu rõ hơn, mời bạn xem thêm bài viết dưới đây của Studyexcel.

Các loại hàm đếm trong Excel

Có 5 loại hàm đếm được sử dụng cho các điều kiện khác nhau, cụ thể như sau:

Tên hàmGiải thích
COUNTHàm đếm các ô có chứa số
COUNTIFHàm đếm theo một điều kiện
COUNTIFSHàm đếm theo nhiều điều kiện
COUNTAHàm đếm các ô không trống
COUNTBLANKHàm đếm các ô trống

Ví dụ công thức hàm COUNT trong Excel

Dưới đây là một vài ví dụ về việc sử dụng hàm COUNT trong Excel với các giá trị khác nhau.

Để đếm các ô với các giá trị số trong một dãy, sử dụng một công thức tính đơn giản như =COUNT(A2:A10). Ảnh chụp màn hình sau minh họa những loại dữ liệu nào được tính và những dữ liệu được bỏ qua:

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Để đếm một vài phạm vi không tiếp giáp, chúng ta cần đưa tất cả chúng vào công thức hàm COUNT. Ví dụ: để đếm ô có số trong cột B và D, bạn có thể sử dụng công thức tương tự như sau:

=COUNT(B2:B7, D2:D7)

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Hàm COUNTIF là gì?

Hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel. Bạn có thể dùng để đếm ô trùng lặp, đếm dữ liệu. Thường thì hàm đếm số lượng có điều kiện này sẽ dùng với những bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn.

Công thức hàm đếm có điều kiện

Hàm COUNTIF trong Excel có công thức là =COUNTIF(range;criteria). Trong đó:

  • Range: Là vùng cần đếm dữ liệu.
  • Criteria: Điều kiện cần đếm. Đối số criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel và ví dụ

Mời bạn tìm hiểu cách sử dụng hàm COUNTIF qua các ví dụ tìm kiếm dữ liệu khác nhau.

Ví dụ 1: Dùng hàm COUNTIF tìm kiếm số lượng tên hàng Dưa hấu có trong bảng sau

Công thức như sau: =COUNTIF(B2:B8,”dưa hấu”) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Và kết quả sẽ đếm ra 2 giá trị có tên là Dưa hấu.

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Đếm với 2 điều kiện trở lên dùng hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS được dùng để đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện (criteria) trong vùng dữ liệu được chọn (range).

Cú pháp hàm COUNTIFS:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2,…)

Trong đó:

  • range1, range2…: Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.
  • criteria1, criteria2…: Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm.

Lưu ý: Mỗi ô trong vùng dữ liệu để đếm chỉ được đếm nếu tất cả các điều kiện tương ứng với ô đó đều đúng.

Ví dụ:

Bạn có bảng thống kê các mặt hàng và số lượng tồn tương ứng như hình dưới. 

Để thống kê xem có bao nhiêu mặt hàng tại kho 1 còn tồn trên 150 sản phẩm, bạn nhập công thức: 

=COUNTIF(C2:C11,”>150″,D2:D11,”1″)

Kết quả trả về cho thấy có tổng cộng 2 mặt hàng tại kho 1 còn tồn trên 150 sản phẩm.

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Đếm ô có dữ liệu với hàm COUNTA

Để sử dụng hàm COUNTA trong Excel, bạn có thể áp dụng cú pháp sau:

=COUNTA(value1, value2, …)

Trong đó:

value1, value2,… là các giá trị hoặc phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm số lượng ô không rỗng trong đó.

Hàm COUNTA sẽ đếm số lượng ô trong các giá trị và phạm vi được chỉ định có chứa giá trị (bao gồm cả kiểu văn bản, số, ngày tháng, v.v.). Các ô rỗng sẽ không được đếm.

Lưu ý rằng, với Excel từ phiên bản 2007 trở lên, số lượng ô tối đa có thể đếm là 255. Trong khi đó, với Excel phiên bản 2003 trở về trước, số lượng ô tối đa chỉ có thể đếm là 30.

Giả sử bạn có một bảng danh sách thống kê tình trạng nộp bài của sinh viên như sau:

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Để đếm số lượng sinh viên đã nộp bài (có link bài tập), bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTA(C2:C15)

Trong đó:

C2:C15 là phạm vi chứa các link bài tập của sinh viên cần được đếm.

Hàm COUNTA sẽ đếm số lượng ô trong phạm vi đã chọn có giá trị (bao gồm cả kiểu văn bản, số, ngày tháng, v.v.). Các ô rỗng sẽ không được đếm.

Kết quả trả về sẽ là số lượng sinh viên đã nộp bài (có link bài tập), trong trường hợp này là 6.

Đếm ô trống với hàm COUNTBLANK

Tiếp tục với ví dụ trên, ta có công thức đếm link bài tập của những sinh viên chưa nộp 

 =COUNTBLANK(C2:C15). Kết quả trả về hiển thị số sinh viên chưa nộp bài tập là 8.

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Hàm COUNTBLANK trong Excel được sử dụng để đếm số lượng ô trống trong một phạm vi dữ liệu cụ thể. Cú pháp của hàm COUNTBLANK như sau:

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

range là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm số lượng ô trống.

Hàm COUNTBLANK sẽ đếm số lượng ô trống trong phạm vi dữ liệu được chỉ định và trả về kết quả là một số nguyên.

Chú ý rằng, hàm COUNTBLANK chỉ đếm số lượng ô trống, không đếm các ô chứa giá trị khác như số, văn bản, ngày tháng, v.v.


Những lưu ý khi dùng hàm đếm Excel

Dưới đây là một số điều bạn nên nắm khi dùng hàm đếm trong Excel:

– Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản. Ví dụ, chuỗi “học” và chuỗi “HỌC” sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

– Khi dùng hàm COUNTIF(S), có thể dùng ký tự đại diện là dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong criteria.

  • Một dấu chấm hỏi (?) biểu thị cho một ký tự đơn lẻ bất kỳ. Ví dụ:
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
  • Một dấu sao (*) biểu thị cho chuỗi ký tự bất kỳ. Ví dụ:
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
  • Để tìm dấu chấm hỏi (?) hay dấu sao (*) thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.

– Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu và ở cuối.

– Nên sử dụng phạm vi có tên: COUNTIF hỗ trợ các phạm vi có tên trong công thức. Cách đặt tên cho phạm vi như sau:

Bạn chọn vùng muốn đặt tên > Nhấn chuột phải chọn Define name > Gõ tên của vùng vào ô Name như hình dưới rồi nhấn OK.

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Sau khi đặt tên, bạn có thể thay thế phạm vi thành tên của phạm vi đó trong công thức. Ví dụ:

Cách Đếm Số Lượng Trong Excel
Cách Đếm Số Lượng Trong Excel

Lưu ý: Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong cùng sổ làm việc hoặc từ sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ làm việc khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.

Như vậy Studyexcel đã hướng dẫn các bạn Cách Đếm Số Lượng Trong Excel để các bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê dữ liệu. Các hàm COUNT này cũng thường được kết hợp với các hàm khác để xử lý công việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng hàm đếm trong Excel cũng như ứng dụng nó trong công việc, nếu như có câu hỏi hoặc góp ý nào khác liên quan đến bài viết thì đừng quên để lại lời bình của bạn trong phần dưới đây.

Related Posts

[HƯỚNG DẪN] Cách Gửi Folder Qua Gmail Chi Tiết Và Nhanh Chóng

Bạn có bao giờ muốn gửi một folder chứa nhiều file qua Gmail cho người khác mà không biết cách làm thế nào? Bạn có thể nghĩ…

[TÌM HIỂU] Hàm If Else Trong Excel: Cách Sử Dụng Hàm Và Lưu Ý

Trong bài viết này Studyexcel sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm If Else Trong Excel. Mời bạn đọc cùng theo dõi! Cấu trúc IF ELSE…

[HƯỚNG DẪN] Cách Làm Lịch Trong Excel Chi Tiết Nhất

Để theo dõi và quản lý công việc, xây dựng lịch biểu là một sự lựa chọn hàng đầu. Bạn có thể tạo lịch hoặc sử dụng…

Cách quản lý hồ sơ nhân sự bằng Excel hiệu quả

Cách quản lý hồ sơ nhân sự bằng Excel là một trong những phương pháp linh hoạt và hiệu quả nhất mà nhiều doanh nghiệp và tổ…

[TÌM HIỂU] Hàm Ifs Trong Google Sheet Và Những Điều Cần Biết

Hàm Ifs Trong Google Sheet là hàm có cách sử dụng tương tự hàm IF lồng. Nhưng cấu trúc của hàm IFS sẽ trông đơn giản và dễ…

[TÌM HIỂU] Hàm Căn Bậc 3 Trong Excel Và Những Điều Cần Biết

Excel là một phần mềm tin học văn phòng rất mạnh mẽ và đa dụng. Ngoài những phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia, Excel…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *